[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 14/08/2015 05:55

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ. PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 663 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
bai-7.thuvienvatly.com.489c7.pdf


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016