[PDF] Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

Phùng Văn Hùng Upload ngày 22/08/2015 12:18

File Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Phùng Văn Hùng liên quan đến Phương trình dao động, các đại lượng đặc trưng, dao động điều hòa, Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 394 lượt.


Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa
b1-lt.thuvienvatly.com.1b12d.pdf


Xem trước tài liệu Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa