[PDF] Giao thoa sóng cơ

nguyenvanducbg Upload ngày 30/08/2015 07:04

File Giao thoa sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyenvanducbg liên quan đến Giao thoa, sóng cơ, Giao thoa sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 466 lượt.


Giao thoa sóng cơ
giao-thoa-song-cobg.thuvienvatly.com.a66df.pdf


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng cơ