[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 8: Giao thoa sóng

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 30/08/2015 07:02

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 8: Giao thoa sóng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 398 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 8: Giao thoa sóng
bai-8.thuvienvatly.com.3cff0.pdf

Phân loại và phương pháp giải 


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016