[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 06/09/2015 17:48

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi, THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Sóng dừng, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/09/2015 và cho đến giờ nó được tải về 542 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng
bai-9.thuvienvatly.com.3c5a0.pdf


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 9: Sóng dừng