[PDF] Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 10+11: Đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý của âm

Nguyễn Đình Vụ Upload ngày 06/09/2015 17:48

File Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 10+11: Đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý của âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Đình Vụ liên quan đến Ôn thi THPT quốc gia, năm học 2015-2016, Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/09/2015 và cho đến giờ nó được tải về 556 lượt.


Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 10+11: Đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý của âm
bai-1011.thuvienvatly.com.1ce9b.pdf


Xem trước tài liệu Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016