[Word] Ôn tập chương dao động điều hoà

Đoàn Ngọc Quốc Hoàng Upload ngày 06/09/2015 17:47

File Ôn tập chương dao động điều hoà Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Đoàn Ngọc Quốc Hoàng liên quan đến Ôn tập chương, dao động điều hoà, Ôn tập chương dao động điều hoà.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/09/2015 và cho đến giờ nó được tải về 2,785 lượt.


Ôn tập chương dao động điều hoà
n-tAp-chUOng-dao-DOng.thuvienvatly.com.baedd.docx

Dành cho học sinh khá nắm lại kiến thức bài học.


Xem trước tài liệu Ôn tập chương dao động điều hoà