[PPT] Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Trần Thị Cẩm Tú Upload ngày 22/09/2015 07:28

File Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ của Trần Thị Cẩm Tú liên quan đến Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức, Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/09/2015 và cho đến giờ nó được tải về 1,024 lượt.


Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
tiet-6bai-412cb-dao-dong-tat-dancuong-buc.thuvienvatly.com.324be.ppt

 

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức I.Dao động tắt dần 1. Thế nào là dao động tắt dần là dao động mà biên độ giảm dần theo thời gian 2. Giải thích do lực can của môi trường


Xem trước tài liệu Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức