[PDF] Matrix and Tensor Calculus

Aristotle D. Michal Upload ngày 02/07/2009 17:52

File Matrix and Tensor Calculus PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Aristotle D. Michal liên quan đến Matrix, Tensor Calculus, Matrix and Tensor Calculus.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 849 lượt.


Matrix and Tensor Calculus

 


Xem trước tài liệu Matrix and Tensor Calculus