[PPTX] Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí

KIEU THANH BAC Upload ngày 29/10/2015 07:39

File Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của KIEU THANH BAC liên quan đến Bài 7, Sai số, trong phép đo, các đại lượng vật lí, Sai số các phép đo đại lượng vật lí.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/10/2015 và cho đến giờ nó được tải về 627 lượt.


Bài 7. Sai số các phép đo đại lượng vật lí
bai-7-sai-so-phep-do-cac-dai-luong-vat-ly.thuvienvatly.com.ed000.pptx


Xem trước tài liệu Sai số các phép đo đại lượng vật lí