[HTML] Ma sát

Nguyen Hoang Upload ngày 01/12/2015 08:14

File Ma sát HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Ma sát, Ma sát.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/12/2015 và cho đến giờ nó được tải về 445 lượt.


Ma sát
masat.thuvienvatly.com.b1039.html

Thí nghiệm ảo phiên bản mới.

Chạy trên trình duyệt web.