[HTML] Phân tử và ánh sáng

Nguyen Hoang Upload ngày 06/12/2015 07:57

File Phân tử và ánh sáng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Phân tử, ánh sáng, Phân tử và ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/12/2015 và cho đến giờ nó được tải về 184 lượt.


Phân tử và ánh sáng
phan-tu-va-anh-sang.thuvienvatly.com.477ce.html

Dùng trong bài Vật lý lượng tử. Đẹp và sinh động.