[PDF] Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang

Đặng Thị Hồng Loan Upload ngày 20/01/2016 17:15

File Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Đặng Thị Hồng Loan liên quan đến Tiểu luận, thiên văn học, đại cương, Sao biến quang, Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/01/2016 và cho đến giờ nó được tải về 1 lượt.


Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang
sao-bien-quag.thuvienvatly.com.f4a5a.pdf

Có khi nào các bạn đã tự hỏi tại sao các ngôi sao lại sáng và đẹp đến thế? Các ngôi sao ấy có sáng mãi như vậy hay thay đổi độ sáng theo thời gian? Thật ra có những lúc ngôi sao bừng lên sáng rực khác thường, có lúc chúng lại mờ đi, trông thật là huyền ảo. Tại sao lại có những ngôi sao như thế? Các sao đó có tên là gì? Chúng có đặc điểm ra sao? Ta có thể quan sát bằng mắt thường không? Và bài tiểu luận này sẽ cung cấp cho các bạn những khái niệm cơ bản nhất về sao biến quang, có mấy loại sao này, và các nhà khoa học đã nghiên cứu ra sao? Quan trọng hơn cả là làm sao ta có thể quan sát sao ấy


Xem trước tài liệu Tiểu luận thiên văn học đại cương : Sao biến quang