[PPT] Định luật Jun-Lenxơ Lớp 9

tranphuongkhanh Upload ngày 30/06/2009 17:02

File Định luật Jun-Lenxơ Lớp 9 PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của tranphuongkhanh liên quan đến dinh luat jun-lenxo, tran phuong khanh, Định luật Jun-Lenxơ Lớp 9.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 3,196 lượt.


Định luật Jun-Lenxơ Lớp 9

 


Xem trước tài liệu Định luật Jun-Lenxơ Lớp 9