[HTML] Sóng dừng trên sợi dây

Nguyen Hoang Upload ngày 03/03/2016 18:28

File Sóng dừng trên sợi dây HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Sóng dừng trên sợi dây, Sóng dừng trên sợi dây.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/03/2016 và cho đến giờ nó được tải về 780 lượt.


Sóng dừng trên sợi dây
songdung.thuvienvatly.com.753ea.html

Phiên bản mới rát tuyệt!