[PDF] Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Nguyễn Hồng Thạch Upload ngày 29/03/2016 16:51

File Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học PDF thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao của Nguyễn Hồng Thạch liên quan đến Các nguyên lí, nhiệt động lực học, Các nguyên lí của nhiệt động lực học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/03/2016 và cho đến giờ nó được tải về 496 lượt.


Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học
bai-33-cac-nguyen-li-cua-ndlh.thuvienvatly.com.c2618.pdf

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học Vật lí 10 - Cơ bản ************** Hoạt động phát hiện vấn đề: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ bằng bài tập tình huống (dựa vào kiến thức các bài học trước) Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ, học sinh tự lực giải quyết nhiệm vụ (cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ) Bước 3: Báo cáo, thảo luận (sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận) Bước 4: Phát biểu vấn đề (Từ kết quả báo cáo, thảo luận phát hiện vấn đề cần giải quyết. Giáo viên hướng dẫn học sinh phát biểu vấn đề) Hoạt động đề xuất giải phát Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ bằng cách đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vừa phát biểu Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ, học sinh tự lực giải quyết nhiệm vụ (cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ) Bước 3: Báo cáo, thảo luận (sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận) Bước 4: Lựa chọn giải pháp (Từ kết quả báo cáo, thảo luận giáo viên hướng dẫn học sinh lựa chọn giải pháp hợp lí) Hoạt động giải quyết vấn đề Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ bằng cách dựa vào giải pháp được lựa chọn để giải quyết vấn đề (nguyên lí, định luật, bài toán thực tế) Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ, học sinh tự lực giải quyết nhiệm vụ (cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ). Có thể thực hiện ngoài lớp học, ở nhà Bước 3: Báo cáo, thảo luận (sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận) Bước 4: Kết luận, nhận định, chốt kiến thức (Từ kết quả báo cáo, thảo luận giáo viên hướng dẫn học sinh nhận định kết quả và rút ra kết luận) ************************* 


Xem trước tài liệu Các nguyên lí của nhiệt động lực học