[Word] Ma trận đề Kiểm tra học kì 2 (2015 - 2016)

Nguyễn Hồng Thạch Upload ngày 31/03/2016 13:21

File Ma trận đề Kiểm tra học kì 2 (2015 - 2016) Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Nguyễn Hồng Thạch liên quan đến Ma trận đề, Kiểm tra học kì 2, Ma trận đề Kiểm tra học kì 2.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/03/2016 và cho đến giờ nó được tải về 501 lượt.


Ma trận đề Kiểm tra học kì 2 (2015 - 2016)
ma-tran-kiem-tra-hk-ii.thuvienvatly.com.dad34.doc

 Mời quý thầy / cô tham khảo và chia sẻ nhé


Xem trước tài liệu Ma trận đề Kiểm tra học kì 2