[HTML] Cân bằng

Nguyen Hoang Upload ngày 12/04/2016 11:49

File Cân bằng HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Cân bằng, Cân bằng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/04/2016 và cho đến giờ nó được tải về 313 lượt.


Cân bằng
canbang.thuvienvatly.com.feb83.html

Mô phỏng thí nghiệm của lớp 10. Rất đẹp!