[PDF] Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 2016_Nguyễn Anh Vinh

TÂM Upload ngày 04/05/2016 06:33

File Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 2016_Nguyễn Anh Vinh PDF thuộc chuyên mục Sách tham khảo khác của TÂM liên quan đến Chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên 2016, Nguyễn Anh Vinh, Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 2016_Nguyễn Anh Vinh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/05/2016 và cho đến giờ nó được tải về 722 lượt.


Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 2016_Nguyễn Anh Vinh
bdgv-2016.thuvienvatly.com.aebea.pdf

 Chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo hướng thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016. Tác giả Nguyễn Anh Vinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Xem trước tài liệu Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên 2016_Nguyễn Anh Vinh