[PDF] LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1

Giasư-luyệnthi Xứthanh Upload ngày 19/05/2016 19:49

File LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1 PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Giasư-luyệnthi Xứthanh liên quan đến LUYỆN THI, LÝ THUYẾT, VẬT LÝ 12, THEO CHỦ ĐỀ, TẬP 1, LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/05/2016 và cho đến giờ nó được tải về 833 lượt.


LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1
lY-thuyEt-tn---tap-1.thuvienvatly.com.978cd.pdf

ĐÂY LÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 ĐƯỢC BIÊN SOẠN THEO TỪNG CHỦ ĐỀ DỤA TRÊN CÁC TIÊU CHÍ: RỘNG KHẮP, ĐA DẠNG VÀ CÓ ĐỘ KHÓ TĂNG DẦN, GIÚP HỌC SINH NHUẦN NHUYỄN HƠN TRONG QUÁ TRÌNH ÔN LUYỆN, ĐẠT ĐIỂM SỐ CAO TRONG KỲ THI THPTQG. THẦY CÔ VÀ HS QUAN TÂM CÓ THỂ THAM KHẢO. HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 TẬP 1 VÀ 2. TẬP 1 GỒM CÁC CHỦ ĐỀ: DAO ĐỘNG CƠ HỌC, SÓNG CƠ HỌC, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ, SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. TẬP 2 GỒM: SÓNG ÁNH SÁNG, LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.


Xem trước tài liệu LUYỆN THI LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 THEO CHỦ ĐỀ TẬP 1