[RAR] GIẢI CHI TIẾT THI THỬ THÀNH NHÂN (CHÍNH THỨC + DỰ BỊ)

ly4kin Upload ngày 24/05/2016 19:52

File GIẢI CHI TIẾT THI THỬ THÀNH NHÂN (CHÍNH THỨC + DỰ BỊ) RAR thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của ly4kin liên quan đến GIẢI CHI TIẾT, THI THỬ, THÀNH NHÂN, GIẢI CHI TIẾT THI THỬ THÀNH NHÂN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/05/2016 và cho đến giờ nó được tải về 802 lượt.


GIẢI CHI TIẾT THI THỬ THÀNH NHÂN (CHÍNH THỨC + DỰ BỊ)
giai-chi-tiet-De-thi-thu-thanh-nhan--chinh-thuc--du-bi-.thuvienvatly.com.55f6d.rar

Giáo viên ra đề : Thầy Bùi Tá Quang. Giáo viên giải đề : Thầy Bùi Tá Quang và Thầy Lý Anh Thăng.