[Word] Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình - Nguyễn Đình Tấn

Nguyễn Đình Tấn Upload ngày 24/06/2016 07:37

File Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình - Nguyễn Đình Tấn Word thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của Nguyễn Đình Tấn liên quan đến Đề cho những ngày chuẩn bị thi, Chuyên Võ Nguyên Giáp, Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/06/2016 và cho đến giờ nó được tải về 480 lượt.


Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình - Nguyễn Đình Tấn
de2225caude18cb.thuvienvatly.com.c7a92.docx

Do các em không có nhiều thời gian, nên với 25 câu, chúng ta giải trong 1 giờ. Đề vẫn đảm bảo cấu trúc và sắp xếp từ dễ đến khó.


Xem trước tài liệu Đề cho những ngày chuẩn bị thi - Chuyên Võ Nguyên Giáp