[AVI] MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CON LÒ XO

Truong Quoc Tuan Upload ngày 30/06/2016 13:14

File MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CON LÒ XO AVI thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Truong Quoc Tuan liên quan đến MÔ PHỎNG, DAO ĐỘNG, CON LÒ XO, MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CON LÒ XO.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/06/2016 và cho đến giờ nó được tải về 796 lượt.


MÔ PHỎNG DAO ĐỘNG CON LÒ XO
con-lac-lo-xo.thuvienvatly.com.31b1c.avi

 

Tương tự như video con lắc đơn trước đó, video này cũng mô tả dao động của con lắc lò xo có khối lượng m và độ cứng k. Các đồ thị được thể hiện: li độ x, vận tốc v và gia tốc a. Bên cạnh đó, xva được biểu diễn trong cùng 1 đồ thị. Dựa vào đồ thị có thể cho học sinh viết được phương trình li độ, vận tốc, gia tốc và cả động năng. (To be countinued...) Email to: truongquoctuanps@yahoo.com