[Word] SKKN: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm thực hành vật lí 10

hoang nam Upload ngày 05/08/2016 07:27

File SKKN: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm thực hành vật lí 10 Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của hoang nam liên quan đến Thiết kế, tiết dạy, thí nghiệm, thực hành, vật lí 10, Thiết kế tiết dạy thí nghiệm thực hành vật lí 10.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/08/2016 và cho đến giờ nó được tải về 936 lượt.


SKKN: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm thực hành vật lí 10
su-dung-thiet-bi-thi-nghiem-vat-ly-10.thuvienvatly.com.79561.doc

 


Xem trước tài liệu Thiết kế tiết dạy thí nghiệm thực hành vật lí 10