[PDF] Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies

Bernard Pagel Upload ngày 03/07/2009 15:56

File Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Bernard Pagel liên quan đến Nucleosynthesis, Chemical Evolution, Galaxies, Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 711 lượt.


Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies

 


Xem trước tài liệu Nucleosynthesis And Chemical Evolution Of Galaxies