[PDF] Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences - Philip Bevington

Trần Dương Anh Tài Upload ngày 15/09/2016 18:46

File Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences - Philip Bevington PDF thuộc chuyên mục Kho ebook vật lý ứng dụng của Trần Dương Anh Tài liên quan đến Data Reduction, Error Analysis, Physical Sciences, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/09/2016 và cho đến giờ nó được tải về 65 lượt.


Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences - Philip Bevington
data-reducti.thuvienvatly.com.5b2fe.pdf

 


Xem trước tài liệu Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences