[PDF] Sóng dừng

Bùi Xuân Dương Upload ngày 20/09/2016 11:44

File Sóng dừng PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Sóng dừng, Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/09/2016 và cho đến giờ nó được tải về 313 lượt.


Sóng dừng
4song-dung.thuvienvatly.com.07992.pdf

 


Xem trước tài liệu Sóng dừng