[PDF] Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016

Bùi Xuân Dương Upload ngày 19/09/2016 12:10

File Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016 PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Tuyển chọn, sóng cơ, từ các trường chuyên 2016, Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/09/2016 và cho đến giờ nó được tải về 918 lượt.


Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016
tuyen-chon-song-co-tu-cac-truong-thpt-chuyen---2016.thuvienvatly.com.e4498.pdf

 


Xem trước tài liệu Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016