[PDF] Đại cương về sóng cơ

Bùi Xuân Dương Upload ngày 22/09/2016 07:27

File Đại cương về sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Đại cương, sóng cơ, Đại cương về sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/09/2016 và cho đến giờ nó được tải về 429 lượt.


Đại cương về sóng cơ
1Dai-cuong-ve-song-co.thuvienvatly.com.d5342.pdf

 


Xem trước tài liệu Đại cương về sóng cơ