[PDF] Đại cương về giao thoa sóng cơ

Bùi Xuân Dương Upload ngày 22/09/2016 17:17

File Đại cương về giao thoa sóng cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Xuân Dương liên quan đến Đại cương, giao thoa sóng cơ, Đại cương về giao thoa sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/09/2016 và cho đến giờ nó được tải về 375 lượt.


Đại cương về giao thoa sóng cơ
2Dai-cuong-ve-giao-thoa-song-co.thuvienvatly.com.caa65.pdf

 


Xem trước tài liệu Đại cương về giao thoa sóng cơ