[PDF] Sóng cơ và sóng âm

Bùi Đình Nam Upload ngày 03/10/2016 09:31

File Sóng cơ và sóng âm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bùi Đình Nam liên quan đến Sóng cơ, sóng âm, Sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/10/2016 và cho đến giờ nó được tải về 732 lượt.


Sóng cơ và sóng âm
song-co-va-song-am-full.thuvienvatly.com.eb8eb.pdf

 


Xem trước tài liệu Sóng cơ và sóng âm