[PDF] TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ

Phan Thanh Tâm Upload ngày 10/11/2016 11:55

File TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Phan Thanh Tâm liên quan đến TÓM TẮT CHƯƠNG, SÓNG CƠ, TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/11/2016 và cho đến giờ nó được tải về 347 lượt.


TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ
tOm-tAt-chUOng-sOng-cO.thuvienvatly.com.b91e0.pdf

Đây là tài liệu tóm tắt các công thức cần dùng và một số dạng toán của chương sóng cơ. Kính mong quý thầy cô, và các em học sinh góp ý để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!


Xem trước tài liệu TÓM TẮT CHƯƠNG SÓNG CƠ