[Word] Đường tròn trong dao động điều hòa

gapriel84 Upload ngày 10/11/2016 21:15

File Đường tròn trong dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của gapriel84 liên quan đến Đường tròn, dao động điều hòa, Đường tròn trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/11/2016 và cho đến giờ nó được tải về 214 lượt.


Đường tròn trong dao động điều hòa
ng-trOn--trong-dao-DOng-DiEu-hOa.thuvienvatly.com.2ebe6.docx

 


Xem trước tài liệu Đường tròn trong dao động điều hòa