[Word] Đề thi giữa kỳ I lớp 12

kieuvanthuc Upload ngày 27/11/2016 20:08

File Đề thi giữa kỳ I lớp 12 Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của kieuvanthuc liên quan đến Đề thi giữa kỳ I, lớp 12, Đề thi giữa kỳ I lớp 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/11/2016 và cho đến giờ nó được tải về 482 lượt.


Đề thi giữa kỳ I lớp 12
giUa-kY2016.thuvienvatly.com.7e0bd.doc

 

theo đúng cách ra đề và thi của BGD


Xem trước tài liệu Đề thi giữa kỳ I lớp 12