[PDF] Tự học lập trình Scratch cho trẻ em

Bùi Việt Hà Upload ngày 08/12/2016 13:40

File Tự học lập trình Scratch cho trẻ em PDF thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của Bùi Việt Hà liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/12/2016 và cho đến giờ nó được tải về 1,495 lượt.


Tự học lập trình Scratch cho trẻ em
tu-hoc-scratch-fullbeta-buivietha-161206163513.thuvienvatly.com.96003.pdf

Đây là quyển sách Tự học lập trình Scratch dành cho các em học sinh từ Tiểu học, THCS, THPT, giáo viên các trường phổ thông muốn tự học, tìm hiểu môi trường lập trình Scratch.
Sách này tác giả Bùi Việt Hà tặng cộng đồng, tất cả mọi người đều có thể tải về, chia sẻ. Tuy nhiên tác giả Bùi Việt Hà giữ bản quyền sách in. Mọi người có thể tải về và xem nhưng không được in sách để bán thương mại. Các NXB muốn in sách thì liên hệ với tác giả Bùi Việt Hà.


Xem trước tài liệu