[HTML] Trạng thái của vật chất

Nguyen Hoang Upload ngày 22/12/2016 14:42

File Trạng thái của vật chất HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Trạng thái, vật chất, Trạng thái của vật chất.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/12/2016 và cho đến giờ nó được tải về 341 lượt.


Trạng thái của vật chất
trangthaivatchat.thuvienvatly.com.46b9c.html

Mô phỏng có thể dùng cho nhiều khối lớp. Thích hợp cho K10, 11