[PDF] Chuẩn hóa số liệu và tuyển chọn các bài tập theo phương pháp chuẩn hóa số liệu

Bùi Xuân Dương Upload ngày 26/12/2016 22:31

File Chuẩn hóa số liệu và tuyển chọn các bài tập theo phương pháp chuẩn hóa số liệu PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Bùi Xuân Dương liên quan đến Chuẩn hóa số liệu, tuyển chọn, các bài tập, theo phương pháp chuẩn hóa số liệu, Chuẩn hóa số liệu và tuyển chọn các bài tập theo phương pháp chuẩn hóa số liệu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/12/2016 và cho đến giờ nó được tải về 475 lượt.


Chuẩn hóa số liệu và tuyển chọn các bài tập theo phương pháp chuẩn hóa số liệu
chuan-hoa-so-lieu--va-cac-bai-tap-ve-chuan-hoa.thuvienvatly.com.fc15d.pdf

 


Xem trước tài liệu Chuẩn hóa số liệu và tuyển chọn các bài tập theo phương pháp chuẩn hóa số liệu