[7Z] Đề học kì 1 Lý 12

TÂM Upload ngày 26/12/2016 22:32

File Đề học kì 1 Lý 12 7Z thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của TÂM liên quan đến Đề học kì 1, Lý 12, Đề học kì 1 Lý 12.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/12/2016 và cho đến giờ nó được tải về 500 lượt.


Đề học kì 1 Lý 12
dehk1k121617sgdcantho.thuvienvatly.com.c8f26.7z

 Đề kiểm tra học kì 1 của SGD & ĐT TP Cần Thơ, kèm theo hướng dẫn chấm. File pdf