[PDF] Đề thi vận dụng các PP DHTC vào dạy học vật lý THPT 2016-2017 [HCMUE]

Nguyễn Văn Mạnh Upload ngày 06/01/2017 17:44

File Đề thi vận dụng các PP DHTC vào dạy học vật lý THPT 2016-2017 [HCMUE] PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Văn Mạnh liên quan đến Đề thi, vận dụng các PP DHTC, dạy học vật lý THPT, Đề thi vận dụng các PP DHTC vào dạy học vật lý THPT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 80 lượt.


Đề thi vận dụng các PP DHTC vào dạy học vật lý THPT 2016-2017 [HCMUE]
van-dung-cac-pp-dhtc-vao-day-hoc-vat-ly.thuvienvatly.com.01c05.pdf

 

Đề thi kết thúc học phần môn tốt nghiệp vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học vật lý trung học phổ thông học kì 1 năm học 2016-2017, trường Đại Học Sư Phạm TPHCM.


Xem trước tài liệu Đề thi vận dụng các PP DHTC vào dạy học vật lý THPT