[Word] Sóng cơ - ĐH CĐ chia theo bài học - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình

phạm thị hiến Upload ngày 17/01/2017 10:09

File Sóng cơ - ĐH CĐ chia theo bài học - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của phạm thị hiến liên quan đến Sóng cơ, Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 1,809 lượt.


Sóng cơ - ĐH CĐ chia theo bài học - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình
song-co-de-Dh-cD-tach-theo-bai.thuvienvatly.com.4ce2d.doc

 

Đề ĐH - CĐ từ năm 2007 - 2015 kể từ khi bắt đầu thi trắc nghiệm, tôi chia theo bài tiện cho học sinh luyện tập, biên tập từ: các câu đầu là ví dụ các dạng câu hỏi, sau là sắp xếp các câu hỏi theo thứ tự các dạng để học sinh thuận lợi trong việc rèn kĩ năng, cuối cùng là các câu hỏi khó - lạ - tổng quát


Xem trước tài liệu Sóng cơ