[Word] Bài tập phản ứng hạt nhân

phadaica Upload ngày 16/01/2017 09:19

File Bài tập phản ứng hạt nhân Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của phadaica liên quan đến Bài tập, phản ứng hạt nhân, Bài tập phản ứng hạt nhân.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 236 lượt.


Bài tập phản ứng hạt nhân
phan-ung-hat-nhan.thuvienvatly.com.e3669.doc

 


Xem trước tài liệu Bài tập phản ứng hạt nhân