[Word] GIao thoa ánh sáng đơn sắc

phadaica Upload ngày 16/01/2017 09:18

File GIao thoa ánh sáng đơn sắc Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của phadaica liên quan đến GIao thoa, ánh sáng, đơn sắc, GIao thoa ánh sáng đơn sắc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 946 lượt.


GIao thoa ánh sáng đơn sắc
dang-2---giao-thoa-as-don-sac.thuvienvatly.com.65f93.doc

 


Xem trước tài liệu GIao thoa ánh sáng đơn sắc