[Word] TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình

phạm thị hiến Upload ngày 17/01/2017 10:02

File TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình Word thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của phạm thị hiến liên quan đến KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG, KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/01/2017 và cho đến giờ nó được tải về 5,854 lượt.


TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG: KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG - Phạm Thị Hiến - LVT Ninh Bình
vi-du-va-van-dung---khuc-xa-phan-xa.thuvienvatly.com.d4dfc.doc

 

Các chuyên đề tôi dạy soạn 3 tập: TN vận dụng làm ngay trên lớp sau khi học mỗi phần, TN luyện tập cho HS về nhà, TN tổng hơp nâng cao cho HS rèn thêm


Xem trước tài liệu KHÚC XẠ, PHẢN XẠ QUANG