[PPT] Tiết 49 - Vật lý 9 (Nguyễn Thị Minh Hạnh)

Nguyễn Minh Hạnh Upload ngày 07/07/2009 14:45

File Tiết 49 - Vật lý 9 (Nguyễn Thị Minh Hạnh) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Nguyễn Minh Hạnh liên quan đến bai giang vat li 9, nguyen thi minh hanh, Tiết 49 - Vật lý 9 (Nguyễn Thị Minh Hạnh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,041 lượt.


Tiết 49 - Vật lý 9 (Nguyễn Thị Minh Hạnh)

 


Xem trước tài liệu Tiết 49 - Vật lý 9 (Nguyễn Thị Minh Hạnh)