[PPT] Công cơ học

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 18:55

File Công cơ học PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến cong co hoc, bai giang, Công cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,389 lượt.


Công cơ học


Xem trước tài liệu Công cơ học