[HTML] Tĩnh điện

Nguyen Hoang Upload ngày 19/03/2017 21:25

File Tĩnh điện HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Tĩnh điện, Tĩnh điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/03/2017 và cho đến giờ nó được tải về 340 lượt.


Tĩnh điện
tinh-dien.thuvienvatly.com.e86b8.html

Mô phỏng về sự tĩnh điện hoá