[HTML] Chất đồng vị

Nguyen Hoang Upload ngày 19/03/2017 21:26

File Chất đồng vị HTML thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Nguyen Hoang liên quan đến Chất đồng vị, Chất đồng vị.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/03/2017 và cho đến giờ nó được tải về 110 lượt.


Chất đồng vị
dong-vi.thuvienvatly.com.56e53.html

Mô phỏng trong phần Vật lý hạt nhân