[PDF] Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại (cực tiểu) cùng pha, ngược pha với nguồn.

Phùng Văn Hùng Upload ngày 23/03/2017 08:20

File Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại (cực tiểu) cùng pha, ngược pha với nguồn. PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Phùng Văn Hùng liên quan đến Sử dụng, đường tròn lượng giác, véctơ quay, tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại, Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/03/2017 và cho đến giờ nó được tải về 314 lượt.


Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại (cực tiểu) cùng pha, ngược pha với nguồn.
sU-dUng-DUOng-trOn-lUOng-giAc-vA-biEu-diEn-vEctO-quay-DE-tIm-DiEu-kiEn-cUc-DAi.thuvienvatly.com.879ce.pdf

Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại (cực tiểu) cùng pha, ngược pha với nguồn.


Xem trước tài liệu Sử dụng đường tròn lượng giác và véctơ quay để tìm điều kiện tổng quát cho bài toán cực đại