[PDF] The Casimir Effect

K A Milton Upload ngày 10/07/2009 13:47

File The Casimir Effect PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của K A Milton liên quan đến The Casimir Effect, The Casimir Effect.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 707 lượt.


The Casimir Effect

 


Xem trước tài liệu The Casimir Effect