[PPT] Sự cân bằng lực, quán tính

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 19:07

File Sự cân bằng lực, quán tính PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Sưu tầm liên quan đến can bang luc, quan tinh, bai giang, lop 8, Sự cân bằng lực, quán tính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,340 lượt.


Sự cân bằng lực, quán tính


Xem trước tài liệu Sự cân bằng lực, quán tính